Co je
nového

Naši akcionáři, noví členové, emise
dluhopisů

Podívejte se, co se u nás děje.

Další informace

Hospodářské výsledky

Aktuální výsledky pro investory i jejich úplná historie.

Výroční a pololetní zprávy

Výroční a pololetní zprávy v plném znění včetně archivu.

Valné hromady a výplata dividend

Podmínky a způsob výplaty dividend pro akcionáře KB.

Informační povinnost obchodníka s cennými papíry

Všechny povinné dokumenty dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Informace o cenných papírech

Veškeré informace o cenných papírech.

Informace o bance

Povinně uveřejňované informace o bance průběžně aktualizujeme.