Další informace

Akcionáři KB

Hlavní akcionáři KB s podílem větším jak 1% základního kapitálu

Politika odměňování

Hospodářské výsledky

Aktuální výsledky pro investory i jejich úplná historie.

Povinně uveřejňované informace

Zprávy o akcionářích, změnách v představenstvu či výpisy z OR

Výroční a pololetní zprávy

Výroční a pololetní zprávy v plném znění včetně archivu.

Valné hromady a výplata dividend

Podmínky a způsob výplaty dividend pro akcionáře KB.

Informační povinnost obchodníka s cennými papíry

Všechny povinné dokumenty dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Informace o cenných papírech

Veškeré informace o cenných papírech.

Informace o bance

Povinně uveřejňované informace o bance průběžně aktualizujeme.

NRB Covid III – informace o příjemcích podpory

Povinně uveřejňovaný seznam příjemců úvěru s podporou COVID III