Informační povinnost zejména podle § 16b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.