Akční nabídka!
Investujte do udržitelných fondů
bez vstupního poplatku

INVESTICE
Už od pár tisíc

Akční nabídka platí od 1. 9. do 31. 12. 2021

Efektivní způsob, jak zhodnotit úspory

Přístup k penězům obvykle už do 1 týdne

Možnost začít investovat kdykoli

PROČ A JAK INVESTOVAT

 • Investujete snadno v Mobilní bance nebo internetovém bankovnictví MojeBanka

 • Investovat můžete, kdykoli máte nějaké peníze navíc

 • I jednorázové investování vám může přinést vyšší výnosy než běžné a spořicí účty

 • Peníze můžete kdykoli vybrat bez poplatků

Začněte investovat

Zavoláme vám

Dejte nám své číslo, ozveme se vám a poradíme, jak na to.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Načítám

Jak vybrat správné fondy

Rozdělení investice
Investice je dobré rozdělit do více fondů a dalších investičních nástrojů.

Investiční strategie
Vyberte si investiční strategii podle toho, jak jste ochotní riskovat

 • Opatrná – konzervativní strategie (nižší riziko)
 • Vyvážená strategie
 • Odvážná strategie (vyšší riziko i výnos)

Investiční horizont
Investiční horizont (dobu, na kterou investici plánujete) si určete podle účelu, na který chcete peníze v budoucnu použít.

Všechny fondy >>

Do čeho můžete investovat

Investiční fondy
Investování nabízíme ve spolupráci se společností Amundi, největším správcem aktiv v Evropě, která nabízí možnost investování do desítek fondů

Přehled fondů

Fondy si můžete vybrat podle vašich preferencí, např.:

 • Typ fondu (akciový, dluhopisový, krátkodobý, smíšený)
 • Investiční horizont (2, 3, 5 let a více)
 • Zaměření na trhy (vyspělé, rozvíjející se)
 • Měna (CZK, EUR, USD, JPY)
 • Investiční strategie

Více informací o fondech >>

Hodí se vědět

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Hodí se mít

Pravidelné investování
Dlouhodobé a efektivní zhodnocování peněz
 • Už od 500 Kč měsíčně
 • Pravidelně investujete nastavením trvalého příkazu
 • Vyberete si fondy, do kterých chcete investovat 
Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy
než u spořicích a vkladových účtů
 • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
 • Investice v CZK i cizí měně
Investiční manažer
Nechte starost o své investice na odbornících
 • Nemusíte aktivně sledovat dění na trzích
 • Vaše portfolio spravuje tým expertů ze skupiny Amundi
 • Investice od 250 000 Kč