Exekuce příkazem k výplatě z bankovního účtu, běžně známá jako exekuce na účet, patří mezi jednu z nejběžnějších metod vymáhání dluhů. Trvá nejméně měsíc, ale může se protáhnout i na několik let. Vše závisí na spolupráci dlužníka a jeho schopnosti a hlavně ochotě dluh splatit. Pokud budete s exekutorem komunikovat a dokážete mu svou snahu pohledávku splatit, může souhlasit s odblokováním vašeho účtu. Naději pro dlužníky v těžké finanční situaci přináší chráněný účet.

Exekuce na účet je často využívaný způsob vymáhání dluhů, kdy dochází k zmrazení bankovního účtu dlužníka. Exekutor nejdříve vyrozumí banku a až potom dlužníka. Ten se tak o exekuci dozví z dopisu od exekutora nebo jednoduše tak, že najednou nebude moci platit kartou, vybírat hotovost nebo posílat peníze ze svého účtu. Exekutor tuto skutečnost neoznamuje dopředu z toho důvodu, aby dlužník před zablokováním nestihl peníze z účtu vybrat. Exekuce se může vztahovat také na účet OSVČ, nikoli pouze na osobní účet, a může být vedena na více účtů najednou.

Dlužník po zmrazení účtu nemůže:

  • platit kartou, která se k účtu váže,
  • vybírat hotovost z bankomatu,
  • zadávat příkazy k úhradě.
     

Při exekuci na účtu vás exekutor nejdříve vyzve k zaplacení dluhu do 30 dnů (během kterých můžete případně podat návrh na zastavení exekuce). Po uplynutí této lhůty převede banka finanční prostředky z vašeho účtu na účet exekutora. Účet bude tedy 30 dnů alespoň částečně zablokovaný i v případě, kdy na něm máte dostatek finančních prostředků na pokrytí dluhu.

exekuce na účet

V opačném případě však může být zablokovaný mnohem déle. Odblokování účtu po zaplacení exekuce trvá zpravidla několik dnů až týdnů podle toho, jak rychle exekutor banku vyrozumí. Když máte na účtu dost peněz na pokrytí dluhu a budete s exekutorem komunikovat, může váš účet odblokovat rychleji.

V případě, že exekuce na účet najednou nepokryje celý dluh, může ji exekutor zkombinovat s dalšími metodami exekuce, např. s exekucí na mzdu (nařízení zaměstnavateli provádět srážky ze mzdy) nebo zabavením majetku a jeho následným prodejem.

Jak dlouho může exekuce na účet trvat

Exekuce na účet trvá minimálně 30 dní, ale může se protáhnout i na několik měsíců nebo let. Zkrátka dokud exekutor nevybere celou pohledávku. Částka navíc během exekučního řízení roste – připočítávají se k ní úroky a odměny pro exekutora. Exekutor smí dát bance pokyn k odblokování účtu až po vymožení celé dlužné částky a s ní spojených nákladů. Potom samozřejmě zruší i případné další exekuce (např. na plat nebo majetek).

Jak se dostat k penězům na účtu v exekuci

Dlužník má pouze jedinou možnost. Za celou dobu trvání exekuce má nárok na jeden výběr ve výši trojnásobku životního minima (viz zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu), a to přikázáním pohledávky. To znamená, že musí jít osobně na pobočku a tam vyplněním příslušného formuláře o výběr zažádat. Banka si nejprve ověří, jestli už k výběru nedošlo a teprve potom peníze vydá. Samozřejmě pouze v případě, že na účtu jsou.

I s exekutorem se dá domluvit

I když máte uvalenou exekuci na účet, pořád můžete exekutora kontaktovat a proaktivně mu navrhnout jiné řešení, ideálně ve formě splátkového kalendáře. Pokud se zavážete celou částku uhradit v řádu několika měsíců a budete schopní hned poslat první splátku, může vám exekutor z dobré vůle vyhovět a účet odblokovat.

Exekuce na účet manžela/manželky nebo dětí

Exekutor může zmrazit účty obou manželů, a to v případě vymáhání pohledávky, která vznikla během manželství. Manžel nebo manželka dlužníka se může bránit v případě, že se jedná o dluh, který vznikl ještě před uzavřením sňatku. Návrh na zastavení exekuce může podat také v případě, kdy má s dlužníkem právně zrušeno nebo omezeno společné jmění manželů. Tento návrh se podává přímo exekutorovi a je vhodné se s ním obrátit také na okresní soud, který exekuční řízení zahájil.

Na peníze na dětském účtu exekutor nedosáhne v žádném případě. Jsou majetkem dítěte, a tak exekutor nemá na obstavení dětského účtu právo.

Oddlužení a zrušení exekuce na účet

Pokud je situace opravdu neúnosná, může dlužník v exekuci vyhlásit tzv. osobní bankrot a požádat o zahájení insolvenčního řízení (oddlužení)Po schválení oddlužení už nelze na majetek dlužníka exekuce vykonávat. Exekutor tedy musí účet odblokovat.

Insolvenční řízení standardně trvá 5 let a jedná se o krajní řešení, jak se dostat ven z dluhů.

Chráněný účet

Pokud máte vedenou exekuci na účet, dobrá zpráva je, že od 1. července 2021 si můžete zažádat o založení tzv. chráněného účtu. Ten přináší větší finanční svobodu – budete moci platit kartou, posílat peníze a vybírat hotovost tak, jak jste byli zvyklí – a možná vám i pomůže rychleji se z exekuce dostat. Hlavní myšlenka je taková, že pokud má dlužník vedenou exekuci na účet, tím spíš začne pracovat načerno, kde mu vyplatí peníze na ruku, aby mu je exekutor hned nezabavil. Navíc stres z nedostatku peněz může takového člověka snadno dohnat k dalším půjčkám od lichvářů, což bude mít za následek ještě větší zadlužení. Banky mají od 1. července 2021 povinnost založit dlužníkovi na jeho žádost vedle jeho běžného účtu tento chráněný účet s vedením zdarma.

Podle statistik Exekutorské komory bylo v Česku na konci roku 2020 v exekuci přes 700 tisíc lidí. Exekuce je nepříjemná situace nejen pro dlužníka, ale i pro jeho rodinu. S trochou vůle se jí však dá předejít. Pokud víte, že nebudete schopní splácet, kontaktujte co nejdříve svou banku nebo jiného věřitele a domluvte se na odkladu splátek nebo si své půjčky slučte v jednu s výhodnějšími podmínkami pomocí konsolidace.