Jak funguje exekuce na účet

Exekuce příkazem k výplatě z bankovního účtu, běžně známá jako exekuce na účet, patří mezi jednu z nejběžnějších metod vymáhání dluhů. Trvá nejméně měsíc, ale může se protáhnout i na několik let. Vše závisí na spolupráci dlužníka a jeho schopnosti a hlavně ochotě dluh splatit. Pokud budete s exekutorem komunikovat a dokážete mu svou snahu pohledávku splatit, může souhlasit s odblokováním vašeho účtu. Naději pro dlužníky v těžké finanční situaci přináší chráněný účet.

Exekuce na účet je často využívaný způsob vymáhání dluhů, kdy dochází k zablokování prostředků na bankovním účtu dlužníka až do výše částky exekučního příkazu. Exekutor nejdříve vyrozumí banku a až potom dlužníka. Ten se tak o exekuci dozví z dopisu od exekutora nebo jednoduše tak, že najednou nebude moci platit kartou, vybírat hotovost nebo posílat peníze ze svého účtu, případně bude mít dostupnou jenom část svých prostředků. Exekutor tuto skutečnost neoznamuje dopředu z toho důvodu, aby dlužník před zablokováním nestihl peníze z účtu vybrat. Exekuce se může vztahovat také na účet OSVČ, nikoli pouze na osobní účet, a může být vedena na více účtů najednou.

Dlužník po zadání exekučního příkazu nemůže využít dosud dostupné prostředky na účtu nebo jejich část. Omezení se týká:

  • plateb kartou, která se k účtu váže,
  • vyběru hotovosti z bankomatu,
  • zadávání příkazů k úhradě,
  • realizace nastavených trvalých příkazů a povolených inkas.

Při exekuci na účtu vás exekutor nejdříve vyzve k zaplacení dluhu do 30 dnů, během kterých můžete dluh uhradit a snížit náklady na exekuční řízení na polovinu. Po dohodě s exekutorem potom zpravidla dojde k zastavení exekuce. Pokud vám exekutor rovnou zablokoval účet, je možné dluh uhradit pouze osobně na pobočce.

V tomto období můžete také podat návrh na zastavení exekuce.

Pokud dluh neuhradíte exekutorovi dobrovolně, dojde po nabytí právní moci exekučního příkazu ke stržení částky z vašeho účtu a odeslání prostředků exekutorovi. Jestliže jste měli na účtu dostatek prostředků k úhradě celého dluhu, bude exekuce tímto ukončena. V opačném případě budou prostředky blokovány po dobu dalších 6 měsíců.

Odblokování účtu po zaplacení exekuce trvá zpravidla několik dnů až týdnů podle toho, jak rychle exekutor banku vyrozumí. Když máte na účtu dost peněz na pokrytí dluhu a budete s exekutorem komunikovat, půjde vše rychleji.

V případě, že exekuce na účet najednou nepokryje celý dluh, může ji exekutor zkombinovat s dalšími metodami exekuce, např. s exekucí na mzdu (nařízení zaměstnavateli provádět srážky ze mzdy) nebo zabavením majetku a jeho následným prodejem.

Exekuce na účtě

Jak dlouho může exekuce na účet trvat

Exekuce na účet se může protáhnout i na několik měsíců nebo let, pokud nebudete s exekutorem komunikovat a přebírat dopisy od něj. Částka navíc během exekučního řízení roste, připočítávají se k ní totiž úroky.

Jak se dostat k penězům na účtu v exekuci

Za celou dobu trvání exekuce má dlužník (ten, kdo má exekuci) podle zákona nárok na jeden výběr ze svého účtu ve výši trojnásobku životního minima. V roce 2023 to představuje 14580 Kč.

Dlužník musí jít osobně na pobočku a tam vyplněním příslušného formuláře o výběr zažádat. Bankovní poradce vás odkáže na správný formulář a pomůže vám s vyplněním. Banka si nejprve ověří, jestli už k výběru nedošlo a teprve potom peníze vydá. Samozřejmě pouze v případě, že na účtu jsou.

I s exekutorem se dá domluvit

I když máte uvalenou exekuci na účet, pořád můžete exekutora kontaktovat a proaktivně mu navrhnout jiné řešení, ideálně ve formě splátkového kalendáře. Pokud se zavážete celou částku uhradit v řádu několika měsíců a budete schopní hned poslat první splátku, může vám exekutor z dobré vůle vyhovět a účet odblokovat.

Exekuce na účet manžela/manželky nebo dětí

Exekutor může zablokovat účty obou manželů, a to v případě vymáhání pohledávky, která vznikla během manželství. Exekutor o této skutečnosti manžela nebo manželku dlužníka vyrozumí dopisem.

Bránit se lze v případě, že se jedná o dluh, který vznikl ještě před uzavřením sňatku. Návrh na zastavení exekuce může podat také v případě, kdy má s dlužníkem právně zrušeno nebo omezeno společné jmění manželů. Tento návrh se podává přímo exekutorovi a je vhodné se s ním obrátit také na okresní soud, který exekuční řízení zahájil. 

Na peníze na účtu dítětě exekutor pro splacení dluhu rodičů nedosáhne v žádném případě. Jsou majetkem dítěte, a tak exekutor nemá na obstavení dětského účtu právo. Účet dítěte ale může exekutor zablokovat v případě, že je dlužníkem samo dítě.

Oddlužení a zrušení exekuce na účet

Pokud je situace opravdu neúnosná, může dlužník v exekuci vyhlásit tzv. osobní bankrot a požádat o zahájení insolvenčního řízení (oddlužení).

Po schválení oddlužení už nelze na majetek dlužníka exekuce vykonávat.

Insolvenční řízení standardně trvá 5 let a jedná se o krajní řešení, jak se dostat ven z dluhů.

Chráněný účet

Pokud máte vedenou exekuci na účet, dobrá zpráva je, že od 1. července 2021 si můžete zažádat o založení tzv. chráněného účtu. Ten přináší větší finanční svobodu – budete moci platit kartou, posílat peníze a vybírat hotovost tak, jak jste byli zvyklí – a možná vám i pomůže rychleji se z exekuce dostat. Hlavní myšlenka je taková, že pokud má dlužník vedenou exekuci na účet, tím spíš začne pracovat načerno, kde mu vyplatí peníze na ruku, aby mu je exekutor hned nezabavil. Navíc stres z nedostatku peněz může takového člověka snadno dohnat k dalším půjčkám od lichvářů, což bude mít za následek ještě větší zadlužení. Banky mají od 1. července 2021 povinnost založit dlužníkovi na jeho žádost vedle jeho běžného účtu, na kterém je exekuce, tento chráněný účet s vedením zdarma.

Exekuce je nepříjemná situace nejen pro dlužníka, ale i pro jeho rodinu. S trochou vůle se jí však dá předejít. Pokud víte, že nebudete schopní splácet, kontaktujte co nejdříve svou banku nebo jiného věřitele a domluvte se na odkladu splátek nebo si své půjčky slučte v jednu s výhodnějšími podmínkami pomocí konsolidace.