Mimořádná splátka hypotéky

  • Každý rok můžete splatit mimořádnou splátku bez ohledu na konec fixace
  • Mimořádná splátka může být až ve výši 25 % dlužné částky hypotečního úvěru
  • V době končící fixace můžete:
    • Vložit i vyšší mimořádnou splátku
    • Hypotéku doplatit
    • Navýšit hypotéku (třeba o neúčelovou část)


Upozornění: U hypoték podepsaných nebo fixovaných po 1. 12. 2016 má klient povinnost při předčasném splacení hradit účelně vynaložené náklady. Při prodeji nemovitosti po dvou letech trvání hypotéky nesmí tyto náklady přesáhnout 1 % z předčasně splacené částky, nesmí však být vyšší než 50 000 Kč. U ostatních hypoték se předčasné splacení řídí podle smluvní dokumentace.


<<  Čerpání hypotéky a začátek splácení  |  Konec fixace hypotéky  >>

Sjednejte si hypotéku