Fixace

Fixace znamená garanci stejného úroku, nejčastěji se s tímto pojmem setkáváme u hypoték, kdy uzavíráte s bankou smlouvu o hypotéce a součástí smlouvy je i období, po které je fixovaná (garantovaná) úroková sazba. Nejčastější doby fixace u hypoték jsou 3, 5 a více let.

Při hypotéce si například sjednáte fixaci na 5 let – po tuto dobu se úrok ze strany banky nebude měnit. Díky fixaci máte jistotu, že úroková sazba bude po tento časový úsek stejná. Ke skončení tohoto období dochází k tzv. refixu. U hypotéky je dobré jeden až dva měsíce před uplynutím fixace kontaktovat banku (většinou vás vyzve i sama) a domluvit se na dalším období včetně fixace úroku. Úrok se může na příští období snížit nebo zvýšit v závislosti na aktuální situaci na trhu.

Na konci období fixace je možné úvěr splatit nebo částečně uhradit mimořádnou splátkou, případně převést k jiné instituci.