Promlčení půjčky patří k situacím, které nastanou opravdu výjimečně – ať už jste dlužník, nebo věřitel. Sepsali jsme pro vás několik rad a doporučení, jak předejít tomu, že byste ztrátě půjčených peněz. A také pár důvodů, proč se nevyplatí na promlčení spoléhat, jestliže jste si od někoho půjčili peníze vy sami.

Pro věřitele je klíčové datum splatnosti dluhu

Rozhodnete-li se své peníze půjčit druhé osobě , potřebujete vyřešit jednoduché otázky: kolik půjčujete, kdy se vám půjčka vrátí a za jakých podmínek. Právě zde hraje klíčovou roli termín promlčení půjčky – tedy den, kdy byste teoreticky mohli přijít o nárok získat své peníze zpět.

O tom, kdy začne běžet splatnost dluhu a kdy může nastat jeho promlčení, rozhodují podmínky smlouvy mezi vámi - věřitelem  a dlužníkem. Nejjednodušším krokem, který tedy můžete na začátku udělat, je přesně ve smlouvě toto datum stanovit. Promlčecí doba pak začíná běžet v den splatnosti a je ze zákona tříletá, neurči-li Občanský zákoník pro vaši situaci jinak.

Když datum splatnosti ve smlouvě neurčíte, je na vás, kdy dlužníka ke splacení vyzvete. Zákon však počítá s tím, že splatnost v takovém případě začíná automaticky hned den následující po dni podpisu smlouvy. Promlčecí doba je i zde tříletá, proto by se vám při neznalosti pravidel mohlo stát, že za tři roky a týden od podpisu smlouvy se již svého práva na vrácení peněz nedomůžete.

Kdy je čas začít dluh vymáhat

Standardní postup při vymáhání peněz vypadá následovně. Nejprve musí na straně dlužníka dojít k prodlení, což jednoduše znamená, že nezaplatí peníze včas. Poté přichází výzva k zaplacení, tu následuje první, druhá nebo i třetí upomínka. Upomínka je jednoduše řečeno dopis, kterým věřitel dlužníka upozorňuje na fakt, že datum splatnosti vypršelo, vyzývá dlužníka k uhrazení pohledávky a upozorňuje na negativní následky (úroky z prodlení, soudní řízení apod.). 

V celém procesu může také nastat situace, kdy dlužník splatí jen část svého dluhu. Ale ani to není důvodem k prodlužení promlčecí doby, pouze se úměrně splacené částce snižují negativní dopady nezaplacení (nižší úroky z prodlení, nižší penále určené soudem apod.).

Pokud výzvy nepomohou, nastává chvíle přistoupit k pokusu o smír nebo pokus o dohodu. Tyto přímo předcházejí předání celé záležitosti soudu, nemají ale vliv na promlčecí lhůtu. Když ani na ně dlužník nereaguje, je možné začít peníze vymáhat soudně, což může nakonec vést až k exekuci.

Spoléhat se na promlčení se nevyplatí

V případě bankovních úvěrů se tyto situace téměř nikdy nevyskytují. Banky mají o svých klientech a půjčkách velmi dobrý přehled a splatnost si velmi dobře hlídají. Přesto by mohlo někoho napadnout, že by se tímto způsobem mohl splacení půjčky vyhnout, zvláště když se dostane do finančních problémů.

Vyčkávat a ignorovat výzvy banky k zaplacení je ale to nejhorší, co lze v takové chvíli udělat. Po několika neuhrazených splátkách začíná vaše cesta k negativnímu zápisu do registru dlužníků. Nemluvě o tom, že celá situace může po nějaké době vyústit až v exekuci.

Pokud tušíte, že můžete mít v budoucnu potíže se splácením, začněte to co nejdříve řešit. V Komerční bance vám rádi pomůžeme s konsolidací půjček, projednáme s vámi možnosti odkladu splátek nebo najdeme jinou vhodnou cestu. Věříme totiž, že každý problém se dá řešit, je-li na obou stranách dobrá vůle.

Související výrazy