Promlčení půjčky

Promlčení půjčky znamená, že dlužná částka už není vymahatelná. Věřitel tedy ztrácí nárok získat své peníze zpět.

O tom, kdy začne běžet splatnost dluhu a kdy může nastat jeho promlčení, rozhodují podmínky smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Toto datum tedy ve smlouvě přesně stanovte. Promlčecí doba pak začíná běžet v den splatnosti a je ze zákona tříletá, neurčí-li občanský zákoník pro vaši situaci jinak.

Když datum splatnosti ve smlouvě neurčíte, je na vás, kdy dlužníka ke splacení vyzvete. Zákon však počítá s tím, že splatnost v takovém případě začíná automaticky hned den následující po dni podpisu smlouvy. Promlčecí doba je i zde tříletá, proto by se vám při neznalosti pravidel mohlo stát, že za tři roky a týden od podpisu smlouvy se již svého práva na vrácení peněz nedomůžete.

V případě bankovních úvěrů však k promlčení téměř nikdy nedojde. Banky mají o svých klientech a půjčkách velmi dobrý přehled a splatnost si velmi dobře hlídají. Přesto by mohlo někoho napadnout, že by se tímto způsobem mohl splacení půjčky vyhnout, zvláště když se dostane do finančních problémů.

Vyčkávat a ignorovat výzvy banky k zaplacení je ale to nejhorší, co lze v takové chvíli udělat. Po několika neuhrazených splátkách začíná vaše cesta k negativnímu zápisu do registru dlužníků. Nemluvě o tom, že celá situace může po nějaké době vyústit až v exekuci.

Pokud tušíte, že můžete mít v budoucnu potíže se splácením, začněte situaci co nejdříve řešit. V Komerční bance vám rádi pomůžeme s konsolidací půjček, projednáme s vámi možnosti odkladu splátek nebo najdeme jinou vhodnou cestu.