S. r. o. nebo živnost? Pro co se rozhodnout

Než člověk začne podnikat, musí mimo jiné zvážit právní formu svého podnikání. U začínajících podnikatelů jsou nejčastěji využívané dvě varianty: s. r. o. nebo živnost (OSVČ). Pro co se rozhodnout? Záleží na několika faktorech.

Podnikání se společníkem

Jestli budete podnikat sami, nebo se společníkem, je jedním z významných aspektů, který je potřeba zohlednit při výběru, jestli provozovat s. r. o. nebo živnost. Ovlivní to totiž možnosti, jakou právní formu podnikání zvolit. Kdo podniká nebo začíná s podnikáním sám, může si vybrat buď formu OSVČ, nebo založit jednočlennou s. r. o. Při podnikání ve více lidech je ale praktičtější zvolit formu s. r. o. Opět jde o otázku ručení. V případě s. r. o. vždy platí, že společnost ručí za závazky pouze do výše vkladu.

Otázka ručení

Důležitým tématem při výběru právní formy podnikání je ručení. I tady záleží na tom, jestli si zvolíte s. r. o nebo živnost.

Zatímco s. r. o. ručí za své závazky pouze do výše vkladu, se kterým je založená, živnostník ručí celým svým majetkem. Trochu jiná situace je v případě s. r. o. u jednatele. Ten musí být v s. r. o. vždy alespoň jeden a firmu fakticky řídí. Může sice ručit za závazky firmy i svým osobním majetkem, ale pouze v situaci, kdy by se prokázalo, že nejednal s péčí řádného hospodáře, o čemž rozhoduje soud.

Otázka administrativní náročnosti

Hlavním důvodem, proč zvolit právě živnost jako formu podnikání, je menší administrativní náročnost. S. r. o. musejí mimo jiné vést účetnictví podle zákona o účetnictví. Živnostníci tuto povinnost mají až v okamžiku, kdy jejich roční příjem z podnikání převýší 25 milionů korun. Jinak mohou vést daňovou evidenci

Obecně také platí, že při zakládání živnosti musí budoucí OSVČ splnit obvykle méně administrativních úkonů než ten, kdo chce založit s. r. o. Ale záleží na typu zakládané živnosti, například u koncesovaných bude potřeba doložit dokumentů více než u volné živnosti, kdy pro založení živnosti stačí jen návštěva živnostenského úřadu. V případě s. r. o. je potřeba stanovit například sídlo firmy, vypracovat zakladatelskou listinu, nebo společenskou smlouvu, notářského zápisu a návrhu na vklad do obchodního rejstříku. To vše znamená náročnější přípravu a další náklady.