Úvěr

Úvěr znamená vždy půjčení peněz bankou nebo nebankovní společností, která má pro tento účel licenci ČNB. Úvěr se obvykle splácí v několika pravidelných splátkách a bývá s ním spojený úrok jako odměna věřiteli.

Na trhu existují různé typy úvěrů podle účelu, na který si je bereme. U nemovitostí se obvykle jedná o hypoteční úvěr, u aut nebo vybavení domácnosti o spotřebitelský úvěr, kterému lidé běžně říkají půjčka. Úvěry si berou i podnikatelé, kteří mají na výběr řadu možností, například na pořízení vybavení firmy, financování provozu apod. U řady bankovních produktů, které běžně používáme, si kolikrát ani neuvědomíme, že se jedná o úvěr – například kreditní karta nebo kontokorent

Pojmy úvěr a půjčka se běžně používají jako synonyma, právně se však vzájemně liší.

  • Úvěr definuje zákon o spotřebitelském úvěru. Jeho specifikace jsou zmíněné výše.
  • Pojem půjčka zákon, konkrétně občanský zákoník, nezná. To, co si všichni pod pojmem půjčka představíme, se v zákoně nazývá zápůjčka. Ta se neomezuje jen na půjčení peněz, jejím předmětem může být jakýkoli movitý majetek – třeba auto, kolo, žebřík, ale i půjčení peněz v rodině apod.