S pojmem zástavce se setkáte hlavně v oblasti hypoték. Zástavcem je vlastník či vlastníci nemovitosti, kteří souhlasili s tím, aby jejich nemovitost, na kterou si berou hypotéku, sloužila jako zajištění dluhu.

Zástavce v tomto případě uzavírá kromě hypotéční smlouvy i zástavní smlouvu k nemovitosti. Na základě tohoto dokumentu je zástava zapsaná do katastru nemovitostí. 

Jakmile je hypotéka splacena, podává se opět návrh na vklad do katastru nemovitostí, aby byla zástava odstraněna, neboť k ní už není důvod.