Zástavce

S pojmem zástavce se setkáte hlavně v oblasti hypoték. Zástavcem je vlastník či vlastníci nemovitosti, kteří souhlasili s tím, aby jejich nemovitost, na kterou si berou hypotéku, sloužila jako zajištění dluhu.

Zástavce v tomto případě uzavírá kromě hypoteční smlouvy i zástavní smlouvu k nemovitosti. Na základě tohoto dokumentu je zástava zapsaná do katastru nemovitostí. 

Jakmile je hypotéka splacená, podává se opět návrh na vklad do katastru nemovitostí, aby se zástava odstranila, protože k ní už není důvod.