Rušíme zadávání platebních příkazů na pobočkách od 1. 1. 2024

Bereme ohledy na přírodu a chceme společně s vámi ušetřit 600 000 papírů ročně. Právě tolik jich totiž teď spotřebujeme na platebních příkazy zadané na přepážce nebo vhozené do samoobslužného boxu.
To je jeden z  hlavních důvodů, proč platební příkazy na papíře a samoobslužné boxy rušíme. Už teď jsme od samoobslužných boxů stáhli papírové tiskopisy a formuláře platebních příkazů, abychom mohli co nejvíce klientů na budoucí stav upozornit a připravit.

InformaceZrušení možnosti zadávání platebních příkazů na papíře se týká tuzemských příkazů k úhradě, trvalých příkazů a povolení inkasa (včetně SIPO) zadaných na pobočce nebo vhozených do samoobslužných boxů.

Na papíře můžete zatím dál zadávat platební příkazy k SEPA a zahraničním platbám včetně trvalých příkazů k SEPA platbě a zahraniční platbě, nebo souhlas se SEPA inkasem.

Od 1. 1. 2024 bude zadávání plateb na papíře možné pouze ve výjimečných případech

BankaNa pobočce bude možné zadat platbu na přepážce, kterou zpracuje pracovník banky pouze ve zvláštních případech. Tato služba bude zpoplatněna jako Platba s asistencí dle Sazebníku platného od 1. 1 .2024.

Jak zadat platbu, když na pobočce nebudou samoobslužné boxy a papírové formuláře

Jak zadat platbu, když nemáte chytrý telefon nebo počítač

Pomůžeme vám