Jak na podání stížnosti či reklamace?

Nastane-li situace, kdy nejste spokojeni s vedením svého účtu nebo s nabízenými službami, vaši případnou stížnost nebo reklamaci můžete podat elektronicky, telefonicky či osobně na kterékoli pobočce.

Stížnost bude vyřízena do 30 kalendářních dnů, v případě, že se bude týkat platebního styku, tak do 15 pracovních dnů.

První instance

Reklamaci či stížnost můžete podat elektronicky, telefonicky či osobně na kterékoli pobočce. Pokud podáte stížnost či reklamaci osobně, je možné vyhotovit zápis z jednání, jehož kopii vám samozřejmě poskytneme.

Jak nás kontaktovat:

  • na obchodním místě banky, kde máte veden účet (písemně, telefonicky, ústně)
  • na bezplatné Infolince Komerční banky 800 521 521
  • na e-mailové adrese mojebanka@kb.cz
  • přes náš formulář >

Druhá instance

Útvar Zákaznická zkušenost

Pokud nejste spokojeni s řešením své stížnosti či reklamace v první instanci, můžete se písemně obrátit na druhou instanci, konkrétně na útvar Zákaznická zkušenost.

Adresa:
Komerční banka, a.s.
Zákaznická zkušenost
nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Email: stiznostiareklamace@kb.cz

Třetí instance

Ombudsman skupiny KB

V případě, že nesouhlasíte ani s řešením své stížnosti či reklamace útvarem Kvalita a zákaznická zkušenost, máte možnost písemně kontaktovat nezávislého ombudsmana, a to v souladu s Chartou ombudsmana. Více informací o Ombudsmanovi KB naleznete na této stránce.

Adresa:
Ombudsman
Zákaznická zkušenost
nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Email: ombudsman@kb.cz