TÉMATA

Karty všeobecně | Fungování karet | Nastavení karet |​ Výhody karet |
Bezpečnost karet | Reklamace | Bankomaty | Jak používat kartu

Co vše můžu na své kartě nastavit?

Nejjednodušeji a s okamžitou platností můžete kartu spravovat online přes Mobilní banku nebo internetové bankovnictví MojeBanka. Měnit parametry karet jde samozřejmě i na pobočkách, Expresní lince či případně na Klientské lince platebních karet. Na kartách ke svým účtům můžete mimo jiné nastavovat výši limitu pro platby u obchodníků, limitu pro výběry na bankomatech nebo povolit či zakázat platby na internetu.

Pokud jste držitelem karty, ale nejste zároveň majitelem účtu, ke kterému byla karta vydána, některá nastavení nebudete moci provést. Například o změnu limitu karty nebo povolení plateb na internetu musíte požádat majitele účtu. Podobně o některé změny karty musí požádat i nezletilý klient svého rodiče nebo zákonného zástupce. 

Zejména firmy pak využijí funkci administrátora karet

Držitel karty může změnit PIN ke své kartě na jakémkoli bankomatu KB

Hodí se vědět

  • Limit si můžete změnit kdykoliv. Změna se projeví během několika vteřin.
  • Určujete si zvlášť limity pro výběr z bankomatů a pro platby u obchodníků
  • Limit pro platby na internetu je součástí limitu pro platby u obchodníků
  • Limit je možné měnit po celých tisících Kč až do výše maximálního limitu karty
  • Transakce typu Cash Back a CashAdvance ovlivňuje čerpání limitu pro platby u obchodníků
  • Vklad hotovosti prostřednictvím bankomatu nijak neovlivňuje výši vyčerpaného limitu na kartě

Poznámka: Ve výjimečných situacích jsme oprávněni kdykoliv změnit výši limitů, o takové změně vás vždy informujeme

Ve svém internetovém bankovnictví MojeBanka nebo Mobilní banka si může držitel kdykoliv zobrazit PIN ke své kartě (záložka Karty – Přehled karet – Detail karty – Zobrazit PIN)

Zobrazit PIN ke kartě může pouze její držitel. Majitel účtu, pokud je odlišný od držitele karty, toto právo nemá.

Vaši kartu můžete kdykoli odemknout, když potřebujete zaplatit, a zase zamknout, pokud ji zrovna nepoužíváte. Obojí uděláte během pár vteřin on-line přes internetové bankovnictví MojeBanka nebo Mobilní banka.

Povolit či zakázat platby na internetu můžete kdykoliv a s okamžitou platností ve svém internetovém bankovnictví MojeBanka nebo v Mobilní bance (záložka Karty → Přehled karet → Detail karty → Upravit nastavení karty).

Případně na pobočce nebo na Expresní lince (pokud máte linku sjednanou, volejte +420 955 559 559 nebo +420 738 759 559 (T - Mobile).

Digitalizovat lze z Mobilní banky – přečtěte si návod pro jednotlivé služby (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay)

nebo si prohlédněte video návod pro Google Pay.

Provedete to jednoduše v internetovém bankovnictví (Karty – Přehled karet – Detail karty – Upravit nastavení karty - Povolit dotaz na zůstatek účtu v bankomatu ANO/NE.
Stejně jednoduše můžete možnost zobrazení zůstatku na bankomatu nepovolit držiteli další karty k vašemu účtu např. svému zaměstnanci.

Pro lepší okamžitou kontrolu nad platbami kartou vám nabízíme službu „Oznámení o platbách“, kterou si můžete nastavit prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka (Nastavení „ozubené kolečko“ – Oznámení o platbách – Použití karty). Co si pod tím představit? Jakmile platba kartou překročí vámi zvolenou hranici, budeme vás informovat prostřednictvím SMS nebo e–mailu podle vaší volby. Pokud potřebujete zadat nového příjemce notifikace postupujte podle návodu.

 

Pro okamžité informace při platbě kartou můžete využít také Push notifikace. V Mobilní bance je snadno povolíte: Nastavení „ozubené kolečko“ – Oznámení – Platby kartou.

Kdykoli v průběhu platnosti karty si v internetovém bankovnictví MojeBanka můžete zažádat o změnu vlastního designu karty, tzv. reaktivaci design kódu. V nabídce „Karty“ → „Přehled karet“ vyberte kartu s vlastním designem, u které chcete změnit obrázek. Na detailu karty klikněte na „Upravit nastavení karty“ a v dalším okně zaškrtněte „Chci změnit vlastní design“. Po dokončení žádosti vám přijde aktivovaný design kód na zadanou e-mailovu adresu. Novou kartu vám vydáme formou duplikátu. Samotná změna designu je zdarma, za vydání duplikátu účtujeme poplatek podle Sazebníku.

Majitel účtu může požádat o práva k administraci platebních karet pro další osobu. Tato osoba tzv. „administrátor platebních karet“ může následně měnit parametry karet vydaných k účtům, ke kterým byla zmocněna a to ve stejném rozsahu jako majitel účtu (například limity pro platby). Majitel účtu může třetí osobu zmocnit na pobočce Komerční banky (ideálně v případě, pokud je potřeba ověřit totožnost této třetí osoby) nebo v internetovém bankovnictví MojeBanka nebo MojeBanka Business.

Majitel účtu může zažádat o výpis, který bude obsahovat pouze karetní transakce. Tento výpis je poskytován tehdy, pokud došlo v daném kalendářním měsíci k provedení transakce kartou. U korporátní kreditní karty je možnost zpřístupnění výpisu transakcí provedených korporátní kartou v internetovém bankovnictví Komerční banky pro samotné držitele karty.

Nenašli jste odpověď?

Klientská linka platebních karet KB 
Tel.: +420 955 512 230
E-mail: klientska_linka@kb.cz

Doporučujeme si kontakt uložit do telefonu.