Vztahuje se na Vás
MiFID II?

Zjistěte, jaký dopad mají
nové regulatorní předpisy
v oblasti investic

Informace k EMIR

Informace určené klientům a protistranám (nefinančním a finančním) vyplývající z Nařízení 648/2012/EU ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR).

Informace k MiFID II

Důležité informace pro klienty související se směrnicí 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a nařízením 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR), které se týkají obchodů s cennými papíry, nástroji peněžního trhu, deriváty a cennými papíry kolektivního investování

Informace k CSDR

V souladu s čl. 38 odst. 6 CSDR tímto zveřejňujeme úrovně ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovněmi segregace účtů.

Informace k PRIIPS

Informace pro klienty související s nařízením 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
 

Informace k SRD II

Vybrané informace týkající se transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů („SRD II“)