S čím vám
pomůžeme?

Nechte starosti o své investice
na odbornících

Pro všechny, kdo nemají čas sledovat dění na trzích

 

Vaše investice aktivně spravuje tým ze skupiny Amundi

Čtvrtletní výpisy o stavu vašich investic

 

Další výhody

 • Nemusíte denně sledovat zprávy a snažit se správně načasovat svou investici

 • Vybírat můžete ze 3 investičních strategií s rozdílným přístupem, rizikovostí a výnosem

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Správu investic provádějí odborníci, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti v oblasti investování a usilují o zhodnocení investic při definované míře rizika
 • Můžete využít stávající investice v podílových fondech KB nebo Amundi jako vklad do vybrané investiční strategie
 • Transparentní správa investic - podrobné informace o všech transakcích a změnách v portfoliu najdete v aplikaci MojeBanka a ve čtvrtletních výpisech
 • Služba nabízí 3 investiční strategie, které se liší složením investic a rizikovým profilem – konkrétní výběr závisí na výsledku vstupního testu vhodnosti
 • Investování probíhá na základě doporučení odborníků investiční skupiny Amundi
 • Široká škála investičních možností umožňuje diverzifikaci napříč jednotlivými třídami aktiv, regiony a sektory ekonomiky, a to především díky investicím v podílových fondech Komerční banky a Amundi
 • Na začátku je potřeba vyplnit dotazník, který určí, zda je pro vás produkt vhodný a jaký je váš investiční profil
 • Investiční profil definuje váš vztah k riziku a toleranci ke kolísání hodnoty investice
 • Investovat může každý, kdo má k dispozici částku minimálně 250 000 Kč
 • Investovat může klient, který bude své prostředky potřebovat nejdříve za 3 roky
 • Určeno pro investory, kteří nemají čas se aktivně starat o své finanční úspory nebo nemají dostatek zkušeností s investováním

Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů na stránkách Amundi.

Skupina Amundi je předním evropským hráčem v oblasti správy majetku, největším správcem aktiv v Evropě a řadí se mezi deset největších investičních společností na světě.

Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být jednostranně kdykoli bez oznámení změněny. Tento dokument není investičním doporučením ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Amundi Czech Republic obhospodařuje portfolio klienta na základě své volné úvahy v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě, zejména v souladu se zvolenou investiční strategií. Klient si musí být vědom všech rizik spojených s produktem Amundi Investiční manažer a s konkrétní investiční strategií. Amundi Czech Republic nemůže klientovi poskytnout jakoukoli garanci výnosu nebo zisku obhospodařovaného portfolia. Aktuální hodnota portfolia může stoupat i klesat a Amundi neposkytuje záruku, že hodnota portfolia nepoklesne pod výšku vstupní investice. Amundi Czech Republic je investiční společností a podléhá dohledu České národní banky. Další informace o podstatných skutečnostech souvisejících s poskytnutím produktu Amundi Investiční manažer lze poskytnout na vyžádání nebo mohou být obsaženy v příslušných smluvních ujednáních. Statuty jednotlivých fondů (v českém nebo anglickém jazyce), Sdělení klíčových informací (v českém jazyce) a aktuální Ceník jsou pro Vaši detailní informovanost o investici dostupné na internetových stránkách www.amundi-cr.cz nebo jsou k dispozici u Vašeho bankovního poradce, který Vám rovněž ochotně poskytne veškeré další informace. Produkt je poskytován Amundi Czech Republic, investiční společností, a.s., na základě povolení České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území.

Hodí se mít

Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy
než u spořicích a vkladových účtů
 • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
 • Investice v CZK i cizí měně
Vital Invest
Investiční životní pojištění se zajímavou nabídkou investičních fondů
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory
 • Fondy i s garantovaným zhodnocením