S čím vám
pomůžeme?

Nechte starosti o své investice
na odbornících

Pro všechny, kdo nemají čas sledovat dění na trzích

 

Vaše investice aktivně spravuje tým ze skupiny Amundi

Čtvrtletní výpisy o stavu vašich investic

 

Další výhody

 • Nemusíte denně sledovat zprávy a snažit se správně načasovat svou investici

 • Vybírat můžete ze 3 investičních strategií s rozdílným přístupem, rizikovostí a výnosem

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Správu investic provádějí odborníci, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti v oblasti investování a usilují o zhodnocení investic při definované míře rizika
 • Můžete využít stávající investice v podílových fondech KB nebo Amundi jako vklad do vybrané investiční strategie
 • Transparentní správa investic - podrobné informace o všech transakcích a změnách v portfoliu najdete v aplikaci MojeBanka a ve čtvrtletních výpisech
 • Služba nabízí 3 investiční strategie, které se liší složením investic a rizikovým profilem – konkrétní výběr závisí na výsledku vstupního testu vhodnosti
 • Investování probíhá na základě doporučení odborníků investiční skupiny Amundi
 • Široká škála investičních možností umožňuje diverzifikaci napříč jednotlivými třídami aktiv, regiony a sektory ekonomiky, a to především díky investicím v podílových fondech Komerční banky a Amundi
 • Na začátku je potřeba vyplnit dotazník, který určí, zda je pro vás produkt vhodný a jaký je váš investiční profil
 • Investiční profil definuje váš vztah k riziku a toleranci ke kolísání hodnoty investice
 • Investovat může každý, kdo má k dispozici částku minimálně 250 000 Kč
 • Investovat může klient, který bude své prostředky potřebovat nejdříve za 3 roky
 • Určeno pro investory, kteří nemají čas se aktivně starat o své finanční úspory nebo nemají dostatek zkušeností s investováním

Závazné termíny pro vypořádání pokynů jsou uvedeny v dokumentu Harmonogram zpracování pokynů na stránkách Amundi.

Skupina Amundi je předním evropským hráčem v oblasti správy majetku, největším správcem aktiv v Evropě a řadí se mezi deset největších investičních společností na světě.

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“

Hodí se mít

Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy
než u spořicích a vkladových účtů
 • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
 • Investice v CZK i cizí měně
KB Privátní správa aktiv
Spojení výhod investování do investičních fondů a individuální správy aktiv
 • Pro investice od 500 000 Kč
 • Aktivní správa prostředků zkušenými portfolio manažery
Vital Invest
Investiční životní pojištění se zajímavou nabídkou investičních fondů
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory
 • Fondy i s garantovaným zhodnocením