Nechte své peníze
pracovat za vás

INVESTICE
Už od 500 Kč měsíčně

Možná ochrana před dopady inflace

Efektivní způsob, jak zhodnotit úspory​

Přístup k penězům obvykle už do 1 týdne​

Možnost začít investovat kdykoli 

Jak vybrat správné fondy

Rozdělení investice
Investice je dobré rozdělit do více fondů a dalších investičních nástrojů.

Investiční strategie
Zvažte, jaké investiční riziko jste ochotní nést, a vyberte si investiční strategii. Na výběr jich máte více než 50.

Obecně platí, že nižší riziko přináší nižší výnos, a naopak vyšší riziko může být spojené s vyšším výnosem.

Investiční horizont
Investiční horizont (dobu, na kterou investici plánujete) si určete podle účelu, na který chcete peníze v budoucnu použít.

Pokud si výběrem fondů nejste jistí, stavte se za námi na pobočce a my vám sestavíme doporučení na míru.

Všechny fondy >>

PROČ PRAVIDELNĚ INVESTOVAT

 • Investovat můžete v Mobilní bance nebo internetovém bankovnictví MojeBanka. Poradit se můžete telefonicky i na pobočkách KB

 • Můžete začít investovat kdykoli a nečekat na správné načasování své investice

 • Jednoduše nastavíte trvalý příkaz a nemusíte na pravidelné investování myslet, vše proběhne automaticky

 • Peníze máte kdykoli k dispozici a můžete investování přerušit nebo prostředky vybrat bez jakýchkoli poplatků

 • Pravidelné investice vám mohou přinést vyšší výnosy než běžné a spořicí účty 

 • Pravidelné investování nezatíží váš rozpočet a pomůže vám vytvořit zajímavou finanční rezervu, na cokoli potřebujete

Začněte investovat

ZAVOLÁME VÁM

Dejte nám své číslo, ozveme se vám a poradíme, jak na to.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Načítám

Do čeho se investuje

Investiční fondy
Dlouhodobé investování nabízíme ve spolupráci se společností Amundi, největším správcem aktiv v Evropě, která nabízí možnost investování do desítek fondů

Přehled fondů

Fondy si můžete vybrat podle vašich preferencí, např.:

 • Typ fondu (akciový, dluhopisový, krátkodobý, smíšený)
 • Investiční horizont (2, 3, 5 let a více)
 • Zaměření na trhy (vyspělé, rozvíjející se)
 • Měna (CZK, EUR, USD, JPY)
 • Investiční strategie

Více informací o fondech >>

Jak pravidelné investování funguje

Díky pravidelnému investování využijete výkyvy trhů ve svůj prospěch. V období poklesů nakoupíte za stejnou částku více podílů. Jako když jsou v obchodech slevy.

Pravidelné investování vám usnadní nastavení trvalého příkazu:

 • Nastavte si trvalý příkaz ke každému fondu, do kterého chcete pravidelně investovat 
 • Příkaz můžete kdykoli upravit v internetovém nebo mobilním bankovnictví

Více informací o nakupování fondů >>

Přečtěte si víc o investování

7 mýtů o investování

Už neplatí, že musíte mít na účtu velké obnosy a rozumět burze. Začít jde i s málem a díky pravidelnému investování snížíte i riziko ztráty.

Jak snížit riziko při investování

Míru rizika spojenou s investicemi je možné zmírnit například diverzifikací portfolia nebo pravidelným a dlouhodobým investováním.

Jak rychle peníze z investic vyberete

Vždy záleží, do čeho investujete a jak likvidní vybraná investice je. Čím vyšší likvidita, tím rychleji máte peníze zpátky.

Chcete vyřešit

Hodí se vědět

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“

Hodí se mít

Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy
než u spořicích a vkladových účtů
 • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
 • Investice v CZK i cizí měně
Investiční manažer
Nechte starost o své investice na odbornících
 • Nemusíte aktivně sledovat dění na trzích
 • Vaše portfolio spravuje tým expertů ze skupiny Amundi
 • Investice od 250 000 Kč
Vital Invest
Investiční životní pojištění se zajímavou nabídkou investičních fondů
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory
 • Fondy i s garantovaným zhodnocením