Pravidelně investovat je normální!

INVESTICE
již od 500 Kč měsíčně

Pravidelné investování pro nové klienty do 31. 3. 2021 zdarma!

Jestliže s námi začnete pravidelně investovat (s částkou nepřesahující 5 000 Kč), bude Vám do 31. 3. 2021 uplatňován nulový poplatek při nákupu.

Nabídka platí pro nové smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů uzavřené od 14. 9. 2020 do odvolání, nejdéle však do 31. 3. 2021

Přístup k penězům obvykle už do 1 týdne

Možnost začít investovat kdykoli

Fondy od Amundi, největší investiční společnosti na evropském trhu

Pravidelné investování představuje jednu z nejefektivnějších forem, jak zhodnotit své úspory

PROČ Pravidelně INVESTOVAT

 • Možnost začít investovat kdykoli a nečekat na správné „načasování“ své investice

   

 • Jednoduchost – při nastavení trvalého příkazu se již nemusíte o nic starat a investování bude probíhat automaticky

 • Peníze kdykoli k dispozici – v případě potřeby můžete pravidelné investování přerušit nebo prostředky vybrat bez jakýchkoli poplatků

 • Předpoklad vyšších výnosů než na běžných či spořicích účtech

 • Pravidelné investování ve srovnání s vysokou jednorazovou investicí nezatíží váš rozpočet a v delším časovém horizontu si můžete vytvořit zajímavou finanční rezervu

 • Investovat můžete v Mobilní bance nebo internetovém bankovnictví MojeBanka. Poradit se jak na to můžete i na pobočkách KB

Porovnání zhodnocení

Příklad je spočítán pro výši měsíční investice 2 500 Kč a délku investice 10 let. Jednorazový vklad je 0 Kč. Vstupní poplatek: 2 %. Očekávaný roční výkon: 4 %.
Upozorňujeme, že na delším investičním horizontu (10 let +), může být doporučení pro konzervativního, balancovaného a dynamického investora stejné vzhledem k délce investice.

* Jako výchozí je nastavena průměrná úroková míra na českém trhu, zdroj: Sporoindex, Finparáda

** Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti skutečné, výkonnost je počítána po započtení všech poplatků

ukázka investování v KB skrz Amundi

Vlastní kalkulace

Další možnosti investičních strategií a očekávanou výkonnost si můžete nastavit a spočítat v investiční kalkulačce na webu Amundi.

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Načítám

Chci vyřešit

Hodí se vědět

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Hodí se mít

Investiční fondy
Získejte vyšší výnosy než u spořicích a vkladových účtů
 • Přístup k penězům obvykle do 1 týdne
 • Investice v CZK i cizí měně
Investiční manažer
Moderní produkt správy klientského portfolia
 • Vaše investice aktivně spravuje tým ze skupiny Amundi
 • Čtvrtletní výpisy o stavu vašich investic
Vital Invest
Investiční životní pojištění se zajímavou nabídkou investičních fondů.
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory
 • Fondy i s garantovaným zhodnocením