Jaroslav Hruška a jeho ekofarma s moštárnou

Jaroslav Hruška pověsil své původní zaměstnání ve státní správě na hřebík a pustil se do ekologického hospodaření. V krajině mezi Manětínem a Rabštejnem nad Střelou na Plzeňsku založil před téměř 15 lety rodinnou ekofarmu, kde nenajdete velkokapacitní kravíny, betonové seníky ani obrovské lány bez života. Na farmě chovají ovce a krávy, které slouží nejen k produkci masa v biokvali­tě, ale jsou také velkými pomocníky při údržbě sadů a pastvin. V původních ovocných sadech pak mají své místo nově dosazené stromky i staré hrušně a jabloně poskytující domov mnoha vzácným druhům ptáků.

Právě ptáci, přesněji ornitologie, koníček obou manželů, stojí za hospodařením rodiny Hruškových, která za sebou nemá selskou historii. Když se partneři začali zabývat mizením různých druhů ptáků, zjistili, že problémem je úbytek starých ovocných stromů, jejichž dutiny mohou sloužit jako hnízdiště pro některé druhy. Rozhodli se tak založit vlastní sady, které v krajině byly již předtím. Ze sklizených plodů dnes navíc šetrnou metodou vyrábí i 100% přírodní mošt. Provoz farmy a moštárny U Hrušků, která získala zlatou medaili v programu Pestrá krajina Asociace soukromého zemědělství ČR, přitom zajišťují především vlastními silami.

„Naší filosofií je přírodní životní styl a hospodaření v systému ekologického zemědělství, které chápeme jako možnost využívání přírodního dědictví a odkazu našich předků.“ 


Jaroslav Hruška

Tohle je příběh našeho šestého hrdiny. V příštích měsících vám představíme další zelené hrdiny a jejich příběhy, které vás mohou inspirovat k udržitelnosti.