Co se nám povedlo v roce 2016

Nadace Jistota má za sebou úspěšný rok. V jeho průběhu se realizovaly tři grantové výzvy – na ranou péči, na aktivizaci seniorů i na začleňování zdravotně hendikepovaných do zaměstnání. Pokračovali jsme i v podpoře našich dlouhodobých projektů a navázali spolupráci s úplně novými. Co tedy přinesl rok 2016?

20. 1. 2017 10:00
Témata

Nadace Jistota v průběhu roku 2016 rozdělila celkem 7.138.095 Kč.

Za to sami děkujeme především Komerční bance za příspěvek ve výši 7 milionů korun. Také  dceřiné a sesterské společnosti se na nadačních aktivitách významně finančně podílely. Těm tímto děkujeme za loňský příspěvek celkem 670 000 Kč. V jejich spolupráci byly v rámci výzvy Fondu Skupiny KB podpořeny projekty A DOMA, Charita svaté Rodiny Nový Hrozenkov, Celé Česko čte dětem, Spolek MaPa, Centrum pro seniory Kolín, Farní charita Beroun a ICOS Český Krumlov.

Do činnosti Nadace se významně zapojili i zaměstnanci banky. V průběhu roku 2016 se nám podařilo zdvojnásobit počet pravidelných dárců Nadace. Zaměstnanci se také ochotně zapojovali do dalších projektů – stali se hodnotiteli Srdečních záležitostí, soutěžili mezi sebou ve vymýšlení nové komunikační strategie Nadace,  osobně se také zapojili do organizace festivalu Out of Home, který byl podpořen v programu Srdečních záležitostí a organizovali Snídaně pro Nadaci, které v průběhu roku vynesly krásné částky.

Nadace na oplátku uspořádala v září 2016 Týden s Nadací – týden plný sportovních a vzdělávacích aktivit pro zaměstnance banky. Ti se tak mohli s odbornými lektory z neziskových organizací, s nimiž Nadace spolupracuje, pobavit na téma slaďování osobního života a kariéry, výchovy dětí, o tom jak děti vnímají úmrtí blízkých nebo co předchází formulací takzvaných „Dříve vyslovených přání“. Součástí byl také fotbalový turnaj, běžecký závod, sběr odloženého šatstva a snídaně. Zapojili se zaměstnanci z centrály banky i z regionů.

Projekty Nadace

Raná péče

Nadace i v roce 2016 zůstala u podpory tradičních babyboxů. V průběhu roku jsme se finančně podíleli na obnovách celkem tří schránek pro odložená novorozeňata. Modernizace se tak dočkaly babyboxy v Liberci, Ostravě a Jindřichově Hradci.  Celkem pak na údržbu babyboxů a jejich modernizaci Nadace přispěla částkou přesahující 750 tisíc Kč.

Pokračovali jsme rovněž v podpoře spolku NAUTIS, kterému jsme se v roce 2015 zavázali poskytnout 750 tisíc Kč na tříleté období. NAUTIS poskytuje mimo jiné právě ranou péči dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. V roce 2016 bylo na tento projekt uvolněno celkem 229 277 Kč. O otevření centra rané intervenční terapie se můžete dočíst v samostatném článku.

Nadace na začátku roku vyhlásila také grantovou výzvu Otevřeného fondu, z níž vyplynula podpora 5 organizací poskytujících ranou péči. V rámci ní bylo rozděleno téměř 900 tisíc Kč na tyto projekty.

Pomoc sociálně hendikepovaným

Nadace Jistota pokračovala v roce 2016 v podpoře dlouhodobého projektu s Domem Tří Přání, jemuž přispěla 2,3 milionu korun na otevření nového centra, které bude pomáhat dětem a  rodinám v krizi v odlehlejších částech Prahy. Pokud se chcete o projektu dozvědět více, připomínáme publikovanou tiskovou zprávu.

Významnou část podpory Nadace alokovala také do oblasti dětských domovů. Konkrétně byly podpořeny programy Doprovázení, které se snaží usnadnit mladým lidem z dětských domovů jejich přechod do samostatného života. Podpořeny byly organizace Slezská diakonie, Salesiánský klub mládeže Centrum Don Bosco a Letní dům, z.ú.. Celkem bylo na jejich projekty rozděleno 803 000 Kč. Programu předcházel Nadací financovaný průzkum, který jsme realizovali již v roce 2015.

Posledním z dlouhodobých projektů byla již tradiční podpora organizace Sport bez předsudků, kterému každoročně přispíváme částkou 135 000 Kč na preventivní sportovní aktivity pro sociálně vyloučené děti.

Pomoc zdravotně hendikepovaným

Nadace také pokračovala v podpoře oblasti zdravotně hendikepovaných. V tomto roce jsme se zaměřili především na předcházení vzniku jejich sociálního hendikepu a na začleňování hendikepovaných do společnosti. Právě proto bylo v rámci Otevřeného fondu podpořeno  sedm organizací věnujících se zaměstnávání hendikepovaných osob. V rámci Otevřeného fondu bylo na tuto oblast použito téměř 800 tisíc Kč.

Myslíme ale i na dlouhodobé projekty. A tak již tradičně byly podpořeny i sportovní aktivity hendikepovaných prostřednictvím podpory organizací Atletika vozíčkářů a Český ragbyový svaz vozíčkářů. Ragbistům byla přislíbena dlouhodobá podpora už v roce 2015 a v roce 2016 bylo z celkové částky 500 000 Kč čerpáno 150 tisíc. Spolupráce s Atletikou byla obnovena v rámci nového dvouletého projektu, během něhož daruje Nadace Atletice částku 400 000 Kč.

Senioři a hospice

Nadace se rozhodla držet aktuálních trendů i ve sféře hospicové péče a pokračovala ve spolupráci s Centrem paliativní péče, kterému se zavázala poskytnout 250 000 Kč na vzdělávání studentů lékařských fakult v oboru paliativní medicíny. Podobný projekt uzavřela Nadace i s domácím hospicem Cesta domů, který obdržel 360 000 Kč na vzdělávání a zajišťování stáží v paliativní péči pro lékaře a odbornou veřejnost.

Nadace pokračovala také v podpoře přímo hospicových zařízení. Tak jako v předchozích letech přispěla mobilním hospicům na pokrytí nákladů souvisejících s péčí o pacienty v domácím prostředí. Celkem bylo ve spolupráci s Asociací hospicové a paliativní péče rozděleno půl milionu korun.

Do této oblasti v Nadaci spadá i aktivizace seniorů, jejich integrace do společnosti a mezigenerační programy. Tomuto pilíři jsme se věnovali prostřednictvím krátkodobých projektů. Na ty byla zaměřena již zmiňovaná výzva Fondu Skupiny KB, v rámci níž bylo rozděleno více než 950 tisíc Kč.

Čtvrtý ročník Srdeční záležitosti

V roce 2016 proběhl také čtvrtý ročník Srdeční záležitosti, program věnovaný zaměstnancům Skupiny KB a jejich dobrovolnickým aktivitám. V roce 2016 bylo podpořeno 7 projektů v celkové hodnotě 638 318 Kč - o jaké z nich se jedná se můžete dočíst zde. Do hodnocení projektů se opět zapojili také pravidelní přispěvatelé Nadace.

Projekty nefinanční podpory

Charitativní golf Nadace

Tradiční golfový turnaj organizovaný Nadací se konal i v roce 2016 v golfovém klubu Loreta Pyšely a vynesl více než 240 tisíc korun. Prostředky byly využity v rámci dlouhodobého projektu s Domem Tří Přání. Více si můžete přečíst zde.