Co se nám povedlo v roce 2015

Nadace Jistota má za sebou plodný rok, ve kterém došlo k několika změnám. Kromě vesměs organizačních změn ve struktuře fondů, v rámci nichž Nadace poskytuje své příspěvky, jsme navázali několik nových a významných spoluprací. Co tedy přinesl rok 2015?

11. 1. 2016 10:00
Témata

Nadace Jistota v roce 2015 přislíbila podporu celkem 107 projektům, a to především díky finančnímu

příspěvku ze strany Komerční banky a jejích dceřiných či sesterských společností, které přispěly celkovou částkou 660 000 Kč. Podpořeny tak byly organizace Dětské krizové centrum, Modrý klíč, o.p.s., Cesta domů, Hospic knížete Václava, Sdružení D, Oblastní charita Kutná hora, Farní charita Litomyšl, Sdílení o.p.s. a Oblastní charita Pelhřimov.

Významnou pomoc pro Nadaci představovala také iniciativa zaměstnanců KB, kteří nejenom přispívají finančními dary, ale tvoří rovněž správní a dozorčí radu Nadace.

Celková hodnota darů schválených Nadací v roce 2015 přesáhla 9,4 milionu korun.

Dlouhodobé projekty Nadace

Podpora již tradičních projektů Nadace

Z tradičních projektů Nadace opět podpořila například babyboxy. Se spolkem Statim se domluvila na obnově babyboxů, které Nadace zřídila v roce 2008, a to v Kladně a v Sokolově. Celkem pak na údržbu babyboxů a modernizaci posledně zmiňovaných přispěla Nadace částkou 576 972 Kč.

Nadace pokračovala také v podpoře hospicových zařízení. Tak jako v předchozích letech přispěla na vybavení stacionárních hospiců a přispěla také mobilním hospicům na pokrytí nákladů souvisejících s péčí o pacienty v domácím prostředí. Celkem bylo ve spolupráci s Asociací hospicové a paliativní péče rozděleno  více než 770 tisíc Kč.

Nadace pokračovala také ve spolupráci s organizacemi zaměřujícími se na aktivizaci dětí a dospělých se zdravotním či sociálním hendikepem. Podpořen byl Českým ragbyový svaz vozíčkářů, Atletika vozíčkářů a Sport bez předsudků. Dohromady do odvětví sportovců s hendikepem Nadace věnovala 680 tisíc Kč.

Třetí ročník Srdeční záležitosti

V roce 2015 proběhl také třetí ročník Srdeční záležitosti, program věnovaný zaměstnancům Skupiny KB a jejich dobrovolnickým aktivitám. V roce 2015 bylo podpořeno 10 projektů v celkové hodnotě téměř 900 tisíc Kč - o jaké z nich se jedná se můžete dočíst zde. Nově se do programu zapojili také pravidelní přispěvatelé Nadace, kteří měli možnost vyzkoušet si proces vyhodnocování žádostí a podíleli se tak na vybírání vítězných projektů. Zprávu o jejich zážitku z hodnocení si můžete přečíst zde.

Nové dlouhodobé projekty

Nadace Jistota byla v roce 2015 otevřená i zcela novým dlouhodobým projektům. Zavázala se poskytnout v období nadcházejících tří let téměř 2,3 milionu korun spolku Dům Tří Přání na otevření nového centra, které bude pomáhat dětem a jejich rodinám v krizi v odlehlejších částech Prahy. Pokud se chcete o projektu dozvědět více, připomínáme publikovanou tiskovou zprávu.

Na stejné období přislíbila Nadace také příspěvek více než 750 tisíc Kč spolku NAUTIS ( dříve APLA Praha) na otevření a provoz nového centra rané intervenční terapie. Více o projektu najdete v samostatném článku.

Nadace se rozhodla držet aktuálních trendů i ve sféře hospicové péče a podpořila projekt nově vzniklého Centra paliativní péče, kterému se zavázala do ledna 2016 poskytnout 250 000 Kč na vzdělávání studentů lékařských fakult v oboru paliativní medicíny. Podobný projekt uzavřela Nadace i s domácím hospicem Cesta domů, kterému na období dvou let přislíbila částku 360 000 Kč na vzdělávání a zajišťování stáží v paliativní péči pro lékaře a odbornou veřejnost.

Projekty nefinanční podpory

Finanční gramotnost pro nízkoprahové kluby

Na poli nefinanční podpory se Nadaci podařilo navrhnout a úspěšně realizovat první dva běhy Finanční gramotnosti pro nízkoprahové kluby. Dobrovolníci z řad zaměstnanců KB ve spolupráci s lektory z nízkoprahových zařízení sestavily školící plány pro zaměstnance působící v nízkoprahových zařízeních, kteří budou získané know-how předávat svým mladým klientům. Projekt bude pokračovat i v roce 2016 a bude završen vyhlášením grantového řízení na miniprojekt pro klienty NZDM, kteří kurz absolvovali.

Charitativní golf Nadace

Tradiční golfový turnaj organizovaný Nadací se konal v roce 2015 v klubu Loreta Pyšely a vynesl 212 000 Kč, která nadace navýšila na částku 400 000 Kč. Prostředky byly rozděleny mezi organizace Letní dům, z.s. pomáhající mladým lidem před odchodem z dětského domova a již zmiňovanou Atletiku vozíčkářů.

Nadace financuje klíčové výzkumy

Spolupráce na výzkumu v dětských domovech

Nadace rovněž finančně zajistila realizaci významného výzkumu v oblasti integrace mladých lidí z dětských domovů, který byl hojně medializován.

Výzkum realizovaný spolkem Mimo domov a organizací Letní dům přišel s novými klíčovými informacemi, které se týkají úspěchů a neúspěchů při začleňování mladých lidí do samostatného života.

Závěry celého výzkumu jsou k dispozici na tomto odkaze.

V reakci na nová zjištění Nadace otevřela speciální grantovou výzvu na podporu organizací, které systematicky připravují mladé lidi na odchod z dětského domova a vstup do samostatného života. Nadace vybrala tři organizace, kterým na jejich činnost doprovázení přispěla částkou dohromady přesahující 800 tisíc Kč. Více se dozvíte v samostatném článku.