Informační povinnost podle § 11b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, Nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a Úředního sdělení ČNB ze dne 8. července 2021 (Věstník ČNB č. 9/2021).